Strony internetowe zgodne z WCAG 2.2 (Web Content Accessibility Guidelines) zapewniają zgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Do takich o grup zaliczamy m.in.: osoby niewidome, osoby głuche, osoby głucho-niewidome, osoby starsze czy też obcokrajowcy.

Dostępność stron internetowych na chwile obecną wymagana jest od instytucji publicznych, ale coraz częściej jest on wdrażany przez prywatne przedsiębiorstwa stawiające na nowoczesne strony oraz dbające o PR i marketing, a do 28 czerwca 2025 standard ten będzie musiał zapewnić cały sektor e-commerce.

Chcesz sprawdzić zgodność strony z WCAG? Sprawdź moją usługę na audyt dostępności stron internetowych WCAG 2.2.

Czym jest standard i wytyczne WCAG 2.2?

Dostępna strona internetowa z WCAG musi spełniać wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych, o których mówi ustawa o dostępności cyfrowej stron i aplikacji.

To zestaw uznanych na całym świecie standardów zwiększania dostępności treści internetowych dla osób niepełnosprawnych. WCAG został opracowany przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) i zawiera wytyczne dotyczące tworzenia treści internetowych, które są dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i solidne.

Postrzegalność: Informacje i komponenty interfejsu użytkownika muszą być prezentowane użytkownikom w sposób, który mogą dostrzec.

Funkcjonalność: komponenty interfejsu użytkownika i nawigacja muszą być sprawne.

Zrozumiałość: Informacje i działanie interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.

Solidność: treść musi być wystarczająco solidna, aby mogła być niezawodnie interpretowana przez szeroką gamę programów użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Przykładem dostosowania strony pod standard WCAG 2.2 jest zapewnienie alternatywy tekstowe dla wszystkich obrazów, tak aby użytkownicy niedowidzący mogli zrozumieć treść obrazu.

Innym przykładem może być weryfikacja czy użytkownik jest w stanie bez problemu poruszać się po stronie za pomocą klawiatury bez używania myszy oraz czy jest w stanie łatwo zlokalizować swoje położenie, hiperłącza lub czy nie wystają tz. pułapki na klawiaturę, które uniemożliwiają dalsze korzystanie ze strony.

Strony internetowe WCAG na pierwszy rzut oka nie różnią się znacznie od tradycyjnych stron internetowych, ale dla użytkowników o specjalnych potrzebach różnica jest ogromna i zauważalna.

Tworzenie stron internetowych WCAG – proces realizacji

Projektowanie stron WCAG zaczynam od wywiadu oraz zapoznaniu się dotychczasową stroną oraz treściami pod kątem dostępności zawartości jeżeli zadaniem jest przeprojektowanie istniejącej już strony. Jeżeli strona nie istnieje – realizowany jest tutaj standardowy proces związany z briefingiem oraz konsultacją po zaakceptowaniu wstępnego kosztu realizacji.

Następnym krokiem jest proces kreatywno-programistyczny pod kątem stworzenia strony standardowej oraz BIP (dla podmiotów publicznych)

Cały proces rozszerzony jest o zakres prac związanych z zapewnianiem standardu takich jak np. redagowanie treści i mediów pod kątem dostępności, zastosowanie WAI-ARIA oraz testy z osobami narażonymi na wykluczenie cyfrowe. Standardowy etap kreatyno programistyczny składa się z:

Końcowym etapem jest zawsze uruchomienie oraz sporządzenie deklaracji dostępności.

Strony internetowe zgodne z WCAG 2.2 to nie tylko praca po stronie twórcy strony internetowej. To proces który należy na bieżąco kontrolować oraz redagować pod tym kątem treści strony.

Dlatego w cenie każdej realizacji, zamawiający ma zapewnione również również bezpłatne szkolenie z dobrych praktyk redagowania strony pod kątem dostępności.

Posiadam praktyczną wiedzę w temacie audytowania oraz programowania stron zgodnych z WCAG i nie korzystam przy tym z gotowych rozwiązań czy wtyczek, które z zapewnieniem dostępności nie mają zbyt wiele wspólnego.

strony internetowe zgodne ze standardem WCAG

Brak dostępności stron internetowych – konsekwencje

W przypadku braku dostępności strony internetowej na podmiot może zostać nałożona kara finansowa w wysokości do 10 000 zł oraz do 5000 zł za brak deklaracji dostępności oraz strony podmiotowej BIP.

wisedigital projektowanie www

Zainteresowała Cię oferta?

Napisz maila lub zadzwoń