Audyt WCAG pozwala na zbadanie oraz sporządzenie raportu zawierającego błędy oraz wskazówki ich rozwiązania pod kątem polepszenia dostępności cyfrowej twojej strony internetowej zgodnie ze standardem WCAG. Standard ten polepsza także końcowe SEO naszej strony.

Dostępność odnosi się do możliwości korzystania z produktów, usług i środowisk przez szeroką gamę ludzi, niezależnie od ich umiejętności czy stanu zdrowotnego.

Dlaczego warto posiadać stronę internetową w standarcie WCAG?

Istnieje kilka powodów dla których warto ustandaryzować stronę pod kątem dostępności cyfrowej w oparciu o wytyczne dla dostępności treści internetowych.

To nie tylko niepełnosprawni

Najczęściej słyszy się, że WCAG to ułatwienie korzystania ze strony internetowej osobą niepełnosprawnym. Trudno się z tym nie zgodzić, bo rzeczywiście wiele wytycznych ułatwia poruszanie się po stronie i odbiór treści tej grupie. Warto jednak zaznaczyć, że na wykluczenie cyfrowe są narażeni także:

 • osoby korzystające ze starych sprzętów
 • osoby korzystające z urządzeń mobilnych
 • osoby starsze
 • osoby z wadami i zaburzeniami wzroku
 • obcokrajowcy
 • osoby biedniejsze lub mieszkające w biedniejszych regionach
 • osoby mieszkające w miejscach z ograniczonymi możliwościami technologicznymi
 • dyslektycy
 • osoby korzystające ze strony w cichych lub głośnych miejscach

Z punktu widzenia biznesowego i dostępności – narażony na wykluczenie cyfrowe może być każdy z nas. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko osoby specjalnych potrzeb – to wciąż bardzo duży procent potencjalnych klientów.

Dostępność idzie w parze z SEO

Wiele zasad z wytycznych dla dostępności treści internetowych idzie w parze z dobrymi praktykami tworzenia treści oraz aspektów technicznych wpływających na SEO strony np. semantyka kodu, logiczna hierarchia nagłówków, responsywność czy obsługa mediów.

Lepszy wizerunek

Na chwile obecną standard WCAG muszą zapewniać podmioty publiczne, ale coraz częściej decydują się na to również prywatne firmy, które wychodząc na przeciw każdej grupie narażonej na wykluczenie cyfrowe, zapewniają ten standard także na swoich stronach, poprawiając tym samym swój wizerunek.

Audyt WCAG strony internetowej, czyli jak badam dostępność cyfrową?

Audyt dostępności podzielony jest na kilka mniejszych etapów:

Spacer poznawczy: Dokonuje przeglądu witryny i ustalam plan audytu. Metoda ta polega na tym, że dokonuje przeglądu strony internetowej w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów z dostępnością i stworzenia planu dalszych testów i ocen.

Testowanie automatyczne: Ta metoda polega na użyciu oprogramowania do automatycznego testowania kodowania strony internetowej i zgodności ze standardami dostępności.

Testowanie na urządzeniach mobilnych: Metoda ta polega na testowaniu dostępności informacji i funkcjonalności na kluczowych stronach lub ekranach serwisu na urządzeniach mobilnych.

Testy technologii wspomagających i udogodnień: Metoda polega na testowaniu działania czytnika ekranu i funkcji oferowanych przez system operacyjny i stronę internetową lub aplikację przy użyciu technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu.

Testowanie z użytkownikami: Ta metoda polega na tym, że użytkownicy niepełnosprawni wykonują typowe zadania w witrynie internetowej w celu zidentyfikowania wszelkich problemów z dostępnością.

Analiza ekspercka: Przegląd wyników wszystkich testów, przeprowadzenie testów manualne i przygotowanie raportu podsumowującego wszelkie wykryte problemy z dostępnością i przedstawiający zalecenia dotyczące ulepszeń.

Zastosowanie tych metod może zapewnić kompleksową ocenę dostępności witryny i zapewnić, że witryna jest dostępna dla jak największej liczby osób.

Co otrzymujesz w ramach audytu WCAG?

Raport z audytu zawiera:

 • opis znalezionych błędów na każdej z wytypowanych kluczowych podstron pod kątem standardu WCAG 2.2
 • wyjaśnienie konsekwencji błędów dla osób niepełnosprawnych
 • rozwiązania zidentyfikowanych błędów w postaci przykładowych kodów oraz odwołani do dokumentacji W3.
 • wyniki testów użytkowników

Istnieje możliwość realizacji ponownego audytu w celu weryfikacji poprawności wdrożenia zmian.

wisedigital projektowanie www

Zainteresowała Cię oferta?

Napisz maila lub zadzwoń