Napotkanie trudności podczas korzystania ze strony internetowej może mieć wpływ na zachowanie użytkownika i postrzeganie firmy. Uznanie wyzwań stojących przed użytkownikami jest pierwszym krokiem w kierunku zwiększenia użyteczności produktu.

Prowadzenie badań użyteczności umożliwia identyfikację problemów użyteczności, ocenę stopnia użyteczności serwisu oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań poprawiających jego ergonomię. Funkcjonalność strony odgrywa kluczową rolę w sprzedaży i wizerunku firmy oraz wpływa na wielkość ruchu i czas spędzony na przeglądaniu serwisu.

Po co robić test użyteczności?

Wprowadzanie zmian na stronie, sklepie, aplikacji czy innym produkcie w oparciu o testy użyteczności z użytkownikami gwarantuje skuteczne rozwiązanie problemów. Prace oparte na wynikach takich testów pomagają również zwiększyć użyteczność produktu oraz wyeliminować błędy, które mogą zniechęcić użytkowników do korzystania ze strony internetowej lub aplikacji.

Kiedy warto zainwestować w testy użyteczności? Stacjonarne moderowane testy użyteczności, niemoderowane zdalne testy oraz moderowane zdalne testy pozwalają na tworzenie i ulepszanie już funkcjonujących serwisów internetowych. Dlatego dobrze jest już w trakcie tworzenia danego rozwiązania prowadzić badania, np. nad prototypami, co obniży koszty poprawek w kolejnych etapach, jak również nad gotowym produktem, który wymaga poprawy.

Co dają testy użyteczności?

Identyfikacja problemów – wykrywanie problemów na stronie lub sklepie internetowym, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z rozwiązania.

Zwiększona satysfakcja użytkowników – zmiany oparte na rzeczywistych problemach i potrzebach odwiedzających zwiększają satysfakcję z użytkowania danego produktu.

Zwiększona użyteczność – wdrożenie ulepszeń na podstawie przeprowadzonych badań zwiększa wygodę korzystania z danej strony internetowej lub sklepu internetowego.

Oszczędność pieniędzy i czasu – wykrycie błędów na etapie projektowania produktu skraca czas na kolejne poprawki po etapie wdrożenia.

Zwiększona sprzedaż – poprawa użyteczności wpływa na efektywność rozwiązania, co z kolei przekłada się na wzrost przychodów generowanych przez sklep internetowy.

Proces testowania użyteczności

Sposób badania użytkowników może się różnić w zależności od badań zleconych przez klienta. Można jednak nakreślić kolejne fazy:

  • Opracowanie scenariuszy i procedur kontrolnych.
  • Rekrutacja i wybór osób z docelowej grupy odbiorców, które spełniają określone kryteria, do badania (jeśli jest moderowane).
  • Realizacja badania.
  • Badanie działań użytkowników i ocena doświadczeń użytkowników, opinii na temat witryny i rekomendacji.
  • Konsolidacja i synteza danych, podsumowanie i ogólna ocena.
  • Przygotowanie wyników badań.
  • Badanie przeprowadza dwóch specjalistów, a raport końcowy zawiera zarys metodologii, wyniki, interpretację i sugestie ulepszeń. Oprócz obszernego raportu klient otrzymuje nagrania z badania.
wisedigital projektowanie www

Zainteresowała Cię oferta?

Skontaktuj się ze mną!